În cadrul Campaniei Europene „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi au efectuat vizite de lucru la societăţile selectate din domeniile de activitate: sănătate, industria textilă, agricultură, industria metalurgică şi industria alimentară.

 

În cadrul vizitelor, de comun acord cu conducerea unităţilor, au fost identificate grupurile de lucrători vârstnici, cu vârste cuprinse între 51 şi 65 de ani, care au completat chestionare de evaluare privind condiţiile de muncă de la fiecare loc de muncă. Aceste chestionare au fost anonime. În urma analizării chestionarele completate au fost efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale impuse la locurile de muncă. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale. Printre măsurile dispuse se numără următoarele: luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la locurile de muncă unde nivelul noxelor este depăşit; efectuarea de determinări de noxe pentru iluminat; căile de ieşire în caz de urgenţă vor fi semnalizate în mod corespunzător; eliberarea spaţiului sălii de mese de toate materialele depozitate în acesta; luarea de măsuri pentru igienizarea vestiarului; marcarea şi semnalizarea zonelor cu acces limitat pentru lucrători.

La finalizarea campaniei, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi a fost întocmit un raport în care a fost prezentat impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate asupra persoanelor chestionate şi cum acest lucru a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.