În perioada 16 – 18 iulie 2019, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Barbu Ştirbei” al județului Călărași, prin intermediul serviciilor sale specializate, a desfășurat o campanie de informare preventivă la nivelul județean, având ca scop cresterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor a modului de utilizare al buteliilor. Scopul principal al acestui demers al pompierilor călărăşeni a fost acela de a indica cetățenilor locurile de unde se pot achiziționa buteliile ce urmează a fi folosite în gospodăriile proprii- punctele de desfacere a buteliilor portabile G.P.L., precum şi  unde este interzis a se încărca butelia, respectiv SKID-urile G.P.L.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul unităților administrativ- teritoriale, primăriile din județ, fiind efectuate instructaje în acest sens cu toți reprezentanții operatorilor economici, care desfășoară activități specifice. Nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 de lei, conform Hotărârea Guvernului nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al Județului Călărași recomandă: deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este de aproximativ de două ori mai greu decât aerul, buteliile pot fi utilizate numai în încăperi de la parter sau etaje; în incinta unui consumator cu instalație de uz casnic, se poate depozita doar o singură butelie de rezervă, plină în poziție verticală, cu robinetul închis și având montate piulița și capacul de protecție; încăperile unde se instalează butelii vor avea cel puțin o fereastră spre exterior și volumul minim de 10 metri pătraţi, pentru fiecare butelie, bucătăriile, băile şi oficiile vor avea volumul minim de 7,5 metri pătraţi, în cazul utilizării unei singure butelii; este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşietăţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi furtunului;  buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 metru, iar faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 metri; este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor.

Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul „gaz pe flacără”. De asemenea, este interzisă evacuarea gazului din butelie în încăperi, în curţi, lângă subsoluri sau surse de aprindere; este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipient şi este interzis a utiliza butelii şi aparate de ardere în încăperi în care se doarme.

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru: anunţarea incendiului la numărul unic pentru apeluri de urgență 112; evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii/amenajării precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii acestora şi stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.