Pe parcursul anului 2018 se va desfăşura „Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţiile din domeniul construcţiilor”.

Această campanie are următoarele obiective generale: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activităţile de informare şi  instruire a lucrătorilor din domeniul construcţiilor; stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajaţi a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor şi a bolilor profesionale.

Obiectivul specific al campaniei îl constituie verificarea cu prioritate a angajatorilor din construcţii la şantierele temporare şi mobile în care se desfăşoară: lucrările de săpături, demolare, renovare, reparaţii; lucrările de construcţii, instalaţii electrice, sanitare, etc. unde se utilizează schele şi utilaje care necesită autorizări.

Astăzi, 29 martie, începând cu ora 11:00, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi va avea loc o întâlnire cu invitaţi care activează în domeniul construcţiilor, unde vor fi prezentate următoarele materiale: rezultatele controalelor efectuate în anul 2017, neconformităţile constatate şi sancţiunile contravenţionale aplicate; prezentarea unor evenimente produse pe şantiere; documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele efectuate pe un şantier de construcţii.