Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. Varianta Nord, nr. 36 E, jud. Călăraşi, continuă campania gratuită de sterilizare a câinilor de rasă comună cu stăpân, de pe raza municipiului Călăraşi

Aşa cum s-a mai precizat, această campanie se desfășoară pentru a veni în sprijinul populației, având ca scop intrarea în legalitate privind deținerea de câini de rasă comună, prevenirea abandonului canin și reducerea numărului de câini fără stăpân de pe raza municipiului.

Amintim că, în conformitate cu Legea nr. 258/2013, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, la articolul 13.2 se prevede: „Este obligatorie  sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în Normele Metodologice de aplicare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă”.

Potrivit articolului 15 al Legii nr. 258/2013, care modifică articolul 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, respectiv la lit. b: „Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3 – art. 4 alin. 1 – 3, art. 6 alin. 1, art. 7 alin. 5, art. 8 alin. 1 şi 4, art. 13.1, 13.2, 13.4,13.5, 13.6 precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia angajament cu excepţia abandonului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei”.

De asemenea, conform art. 16 din Legea nr. 258/2013 care modifică art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. nr. 155/2001: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.