Începând cu luna martie şi până în noiembrie 2019 se desfăşoară „Campania naţională privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcţiilor”.

 

Campania are mai multe obiective generale: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la  securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime; încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor implicaţi în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construcţiilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Potrivit unei informări a Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi, obiectivul specific al acţiunii îl constituie verificarea cu prioritate a angajatorilor din construcţii la şantierele temporare şi mobile unde există riscul de cădere de la înălţime, având ca motivare măsurile de securitate şi sănătate dispuse de către inspectorii de muncă.

În data de 12 aprilie 2019, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi a avut loc o întâlnire cu invitaţi care activează în domeniul construcţiilor, unde au fost prezentate următoarele materiale: neconformităţi constatate şi sancţiunile aplicate în anul 2018; evenimente produse şi cauzele lor; modul de colaborare şi implicarea tuturor actorilor principali (AG, SAG), în ceea ce este definit ca şantier temporar şi mobil.