Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Călăraşi continuă, în perioada 17 – 28 octombrie, cu analiza CV-urilor şi interviul în faţa comisiei.

Candidaţii rămaşi în cursa pentru ocuparea unui post de conducere mai au de trecut două probe: analiza CV-ului, realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele expuse în CV, şi interviul în faţa comisiei, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.

Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

În data de 18 noiembrie 2016 se vor afişa rezultatele concursului. În perioada 21 – 23 noiembrie se vor putea depune contestaţii, iar în intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie, acestea vor fi soluţionate. Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe 16 decembrie.

Vă reamintim că la concurs s-au înscris 108 profesori pentru 118 posturi, însă doi dintre aceştia au fost respinşi din cauză că nu aveau dosarele complete. La proba scrisă a concursului, din cei 106 dascăli rămaşi admişi după verificarea dosarelor, doi au absentat, alţi doi s-au retras, iar 11 au fost respinşi deoarece nu au obţinut punctajul minim. Potrivit inspectorului şcolar adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, Steluţa Caraion, există 14 unităţi de învăţământ din judeţ, unde nimeni nu şi-a depus dosarul în vederea participării la concurs. Acestea sunt următoarele: Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, Şcoala Gimnazială „Dragoş Marin” Ştefan cel Mare, Şcoala Gimnazială „George Vâlsan” Independenţa, Şcoala Gimnazială Cuza Vodă, Şcoala Gimnazială Vlad Ţepeş, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ulmu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Valea Roşie, Şcoala Gimnazială „Constantin Teodorescu” Şoldanu, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Modelu, Grădiniţa cu Program Normal „Elisabeta Rosetti” Roseţi, Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Perişoru, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 10 Călăraşi, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 11 Călăraşi şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Brotăcel” Modelu.