Luni, 22 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat o nouă rundă de întâlniri cu potențialii aplicanți, prin care încheie astfel prima caravană de promovare a oportunităților de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) din 2018.

Seminariile de informare, ce au avut loc la sediul ADR, au fost destinate unui număr de aproximativ 40 de potențiali beneficiari publici și privați de la nivelul județelor Ialomița și Călărași. Având în vedere faptul că județele Ialomița și Călărași fac parte din zona riverană Dunării, luni au fost prezentate în plus oportunitățile de finanțare nerambursabilă pentru realizarea de proiecte de investiții în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD, pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi rezidenţiale (Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunile A și B) și pentru revitalizarea urbană (Prioritatea de investiții 3.2).

Liniile de finanțare, ce vor face obiectul prezentei caravane de informare, sunt următoarele: Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunile A – „Clădiri rezidențiale” și C -„Iluminat public”; Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunile A – „Clădiri rezidențiale” și B „Clădiri publice” – SUERD; Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”; Prioritatea de investiţii 3.2 „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor” – SUERD; Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiunile B – Grupul vulnerabil: „Persoane cu dizabilități” și C – Grupul vulnerabil „Copii”; Prioritatea de investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă”, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe; Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare” – Apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2), universităților (O.S. 10.3); Prioritatea de investiţii 1.1 „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general” – Obiectivul specific C – IMM în parteneriat cu ITT; Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Operațiunea B – Incubatoare de afaceri.