Casei Judeţene de Pensii Călăraşi i-au fost alocate, pentru seria a cincea, cu plecare în zilele de 21 şi 22 aprilie, 53 de bilete de tratament. Acestea sunt disponibile în staţiunile: Amara (46 de locuri), Geoagiu (trei locuri), Pucioasa (două locuri) şi Covasna (două locuri).

Potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentanţii CJP Călăraşi, în zilele de 21 şi 22 aprilie, 17 pensionari vor pleca în staţiuni precum Amara şi Pucioasa. Pentru această serie au mai rămas disponibile 36 de locuri în Amara şi un loc în Geoagiu.

 Cine poate beneficia de tratament balnear

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele: pensionari de invaliditate; persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive entice; persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice; persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea  Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv-zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet. În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

 Acte necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament balnear

Pentru obţinerea unui bilet de tratament sunt necesare următoarele acte: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie) biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Biletele pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii: atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie); atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin şapte zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament; în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportază, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la Casa Naţională de Pensii Publice.  Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.