Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu coronavirus (COVID – 19), Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Călăraşi anunţă că activitatea de audienţe, va fi suspendată începând cu data de 11 martie 2020 şi până pe data de 31 martie 2020, urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.

CJP Călăraşi roagă cetăţenii ca prezenţa la sediul instituţiei să se efectueze doar în situaţiile absolute necesare, pentru următoarele tipuri de servicii: depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituţiei, solicitarea ajutoarelor de deces, activitatea de expertiză medicală, a ridicării biletului de tratament balnear, alte situaţii excepţionale, urgente.

Pentru aceste situaţii de excepţie, vor fi luate următoarele măsuri minimale: păstrarea unei distanţe de cel puţin un metru între solicitant şi funcţionarul public de la ghişeu, precum şi între publicul aflat în sediul instituţiei; asigurarea unui aflux controlat al publicului în spaţiile închise ale caselor teritoriale de pensii.

Celelalte categorii de informaţii sau cereri se pot adresa în scris prin e-mail, la adresa cjpcalarasi@gmail.com, prin serviciul poştal la adresa str. Flacăra, nr. 57-59, Călăraşi, prin fax la nr. 0242316918, telefonic la nr.: 0242/315.235, 0242/318.959, 0242/314.960.

Totodată, informaţiile despre activitatea instituţiei, documentele necesare a fi prezentate cu ocazia întocmiri anumitor tipuri de solicitări, formulare tipizate, proceduri de lucru etc., pot fi consultate şi pe site-ul instituţiei, www.cjpcalarasi.ro.

Pentru siguranţa atât a cetăţenilor, cât şi a angajaţilor Casei Judeţene de Pensii, călărăşenii sunt rugaţi ca, în situaţia în care prezintă simptome virale, să amâne prezentarea la sediul CJP, această instituţie fiind la dispoziţia lor şi prin mijloacele de comunicare menţionate anterior, evitându-se astfel contactul direct.

În cazul prezentării la sediul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi, cetăţenii sunt rugaţi să utilizeze dezinfectanţii puşi la dispoziţie de instituţie, în holul de acces precum şi în sala de relaţii cu publicul.

Aceste recomandări vin în contextul în care categoriile de beneficiari care se prezintă la sediul instituţiei sunt: persoanele vârstnice, care sunt vulnerabile la contactarea acestui virus; persoanele care călătoresc din Italia şi alte state membre ale Uniunii Europene unde deja au fost confirmate cazuri de îmbolnăviri şi au fost instituite măsuri de carantină.