Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi anunţă că, începând cu data de 18 martie 2020, pe toată durata decretării stării de urgenţă, se vor lua mai multe măsuri.

Operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele: 0242/315.235, 0242/318.959, 0242/515.068 sau pe e-mail la adresele: cjpcalarasi@gmail.com, clpolcalarasi@cnpp.ro. Ulterior procedurii de înregistrare a cererilor, persoanele vor fi anunţate telefonic/e-mail pentru a se prezenta cu documentaţia, în original (cartea de muncă, adeverinţele privind sporurile permanente şi condiţiile superioare de muncă şi alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) şi în copie (actele de stare civilă, livretul militar, cartea de muncă etc.), necesară stabilirii drepturilor de pensie, documentaţie care va fi depusă în plic sigilat la sediul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi.

În situaţia copiilor urmaşi, care împlinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei de urmaş se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgenţă.