Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a finalizat, săptămâna trecută, seria celor 90 de misiuni de evaluare tematică a implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 la nivel local. Astfel, reprezentanți ai Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din MLPDA, ai Ministerului Justiției și ai Agenției Naționale de Integritate au evaluat la fața locului, în perioada aprilie – noiembrie 2019, 90 de instituții, reprezentând toate primăriile municipiilor reședință de județ, toate consiliile județene, Primăria Generală a Municipiului București, primăriile celor şase sectoare ale Capitalei, Primăria Municipiului Hunedoara și Primăria Orașului Făget. Temele supuse evaluării au fost: conflicte de interese în timpul și după exercitarea funcției; transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea; incompatibilități; declararea cadourilor; protecția avertizorului în interes public. De asemenea, în cadrul primei teme privind conflictul de interese, a fost abordată și problematica pantouflage-ului, iar, în cadrul celei de-a doua teme, s-a evaluat și gradul de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. În urma celor constatate, au fost formulate recomandări generale în vederea îmbunătățirii gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, a creșterii gradului de conștientizare a efectelor corupției și a consolidării cunoștințelor și competențelor în domeniul integrității la nivelul autorităților administrației publice locale: publicarea, în format deschis, a informațiilor/documentelor, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine, în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2007; elaborarea și actualizarea permanentă, pe pagina de internet a instituției, a unei liste de întrebări și răspunsuri frecvente, pe teme de larg interes public; elaborarea și implementarea de proceduri operaționale referitoare la: prevenirea conflictului de interese și modalitățile de gestionare în cazul apariției unor astfel de situații (inclusiv dispoziții privind pantouflage-ul); evitarea și gestionarea unor situații de încălcare a regimului incompatibilităților; problematica avertizorilor în interes public, care să aibă în vedere protecția avertizorului, canalele de raportare a acestor avertizări, respectiv modul și structura împuternicite cu soluționarea celor semnalate măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitare mandatului sau a funcției; diseminarea unor chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către angajații instituțiilor a prevederilor legislației în domeniul integrității.

Totodată, au fost identificate numeroase exemple de bune practici și proiecte în domeniul integrității și bunei guvernări adoptate sau implementate, evaluatorii recomandându-le, în acest sens, reprezentanților autorităților administrației publice locale să le înscrie în cadrul competiției „Rețeaua campionilor în domeniul integrității”, organizată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Exemplele de bună practică identificate vor fi marcate și pe Harta bunelor practici, instrument online dezvoltat la nivelul Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice din cadrul MLPDA.