Familiile copiilor cu dizabilități vor beneficia de un nou serviciu destinat îngrijirii copiilor cu dizabilități. Potrivit unei Hotărâri aprobate recent de Guvern care modifică și completează HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale, Centrele respiro au fost înființate și introduse în Nomenclatorul serviciilor sociale.
Se răspunde astfel unui număr mare de solicitări primite din partea părinților copiilor cu dizabilități, cărora le va fi oferită oportunitatea de a apela la aceste servicii în cadrul cărora copilul cu dizabilități este preluat pentru câteva ore ori cazat pe o perioadă limitată de timp, atunci când părintele sau tutorele/persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea lui în baza unei măsuri de protecție specială se confruntă cu un eveniment deosebit în familie sau are nevoie de o perioadă de repaus (respiro). În acest centru, copilul este evaluat, consiliat, abilitat sau reabilitat, după caz, și beneficiază de masă, de asistență medicală, de servicii de socializare și petrecere a timpului liber ori alte activități administrative.
Centrul respiro poate avea o structură diversă și flexibilă, adaptată nevoilor comunității, astfel că în cadrul acestuia pot funcționa mai multe componente, dintre care însă, în mod obligatoriu, una va fi cea de zi.
Înființarea acestor servicii este un demers îndelung așteptat de toți cei care au în îngrijire copii cu dizabilități, oferind o soluție alternativă, credibilă și sigură, de continuare a creșterii și îngrijirii acestora în perioadele în care părinții, din motive obiective, nu pot face acest lucru.
Punând siguranța și confortul copilului pe primul loc, aceste servicii vor furniza prin intermediul unor specialiști cu experiență o îngrijire de calitate, atentă la nevoile fiecărui copil și personalizată.
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție continuă să fie un partener corect și asumat al familiilor și ai copiilor cu dizabilități, urmând ca aceasta să elaboreze în viitorul apropiat și standardele de calitate aferente acestor servicii, astfel încât acestea să devină operaționale în cel mai scurt timp.