În ultima ședință a Consiliului Județean Călăraşi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții „Centru Multifuncțional Cultural Educațional”.

 

Primăria Municipiului Călărași a fost invitată de către Consiliul Județean Călărași să participe la întâlnirea în cadrul căreia au fost stabilite demersurile în vederea obținerii finanțării proiectului cu titlul „Centru Multifuncțional Cultural Educațional”, proiect care să sprijine dezvoltarea durabilă prin modernizarea zonei centrale a municipiului Călărași.

În Parcul Central, din municipiul Călărași, există o clădire în care, de-a lungul vremii, a funcționat Cinematograful Victoria, iar în ultimii ani Secția Carte pentru Adulți, din cadrul Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași.

Din pricina condițiilor improprii depozitării fondului de carte, precum și a condițiilor avansate de degradare a imobilului care nu asigura un climat normal desfășurării activității angajaților, precum și a lecturării de către cititori, Consiliul Județean Călărași a demarat construirea unui sediu modern pentru Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Călărași.

Clădirea, aflată în proprietatea Municipiului Călărași, din cauza lipsei fondurilor necesare reabilitării și modernizării, a ajuns să se afle în prezent într-un stadiu avansat de degradare. Ca urmare a discuțiilor reprezentanților celor două unități administrativ-teritoriale, a fost reliefată necesitatea colaborării în vederea identificării surselor de finanțare precum și a modalităților prin care se poate reda circuitului civil și cultural acest imobil, emblematic pentru municipiul Călărași și pentru Parcul Central.

Astfel, având la bază un parteneriat, Primăria Municipiului Călăraşi se poate alătura Consiliului Județean Călărași (lider de proiect) în eforturile identificării și atragerii de surse financiare din diverse surse, precum cele dedicate prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 10 – îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Având în vedere parteneriatele pe care Consiliul Județean Călărași le-a dezvoltat de-a lungul timpului cu instituții de învățământ universitar (Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București), precum și necesitatea modernizării unor locații în care tinerii să își petreacă timpul în mod activ și în care să dezvolte activități extracuriculare, apreciem că este oportună dezvoltarea unui centru multifuncțional care să ofere spații versatile pentru proiecții, expoziții, workshop, lansări de carte etc.