Centrul de zi de consiliere și informare Vlad Tepeș este un serviciu de asistență comunitară pentru reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni cu risc social minor, prin consiliere psihosocială, inclusiv informare în vederea găsirii unui loc de muncă și reintegrare socială.

Scopul serviciului este de a oferi oportunitatea persoanelor aflate in nevoie sa decida asupra modului de rezolvare a problemelor, prin informarea, consilierea psihosocială și medicală a acestora. Principalele funcţii ale Centrului de zi de consiliere şi informare Vlad Țepeș sunt următoarele: evaluarea initiala a beneficiarului; realizează evaluarea fiecărui beneficiar, la admiterea în centru; elaborează și asigură implementarea corespunzătoare a planului perso;nalizat de consiliere pentru fiecare beneficiar, adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare, particularităților specific; oferă beneficiarilor consiliere psihosocială și sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este nevoie; oferă beneficiarilor informațiile necesare în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii îmbolnăvirilor şi combaterii riscului de excluziune socială, prevenirii expunerii la riscuri și reacția în situații neprevăzute, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi de consiliere și informare sunt membrii comunității aflați în nevoie (18 – 65 de ani). Cei interesaţi sunt aşteptaţi să se înscrie de luni până vineri, între orele 09:00 şi 17:00, la fostul cămin cultural, strada Vasile Alecsandri, nr. 33, comuna Vlad Țepeș.