Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia (DGASPC) Copilului Călăraşi, fără personalitate juridică, având ca misiune principală protecţia persoanelor cu handicap. Centrul are sediul în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, şi are o capacitate de o sută de locuri.

 

În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti s-au internat 20 de persoane. Totodată, la data de 31 decembrie 2017 figurau în evidenţa centrului o sută de beneficiari, cu următoarele tipuri de handicap: handicap fizic (27), handicap vizual (17), handicap mental (38), handicap neuropsihic (10), handicap asociat (3) şi handicap somatic (5).

Beneficiarii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti sunt: persoane adulte încadrate în diferite tipuri şi grade de handicap şi care necesită îngrijire şi supraveghere medicală permanentă deosebită, îngrijire ce nu poate fi asigurată la domiciliu; persoane care nu se pot gospodări singure; persoane lipsite de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile lor, datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie; nu au locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Admiterea în centru se face printr-o decizie dată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Călăraşi, în urma analizării dosarului depus.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti funcţionează la parametri normali, clădirile sunt în perfectă stare de funcţionare, corespund normelor legale în vigoare şi standardelor minime de calitate. Unitatea dispune de spaţii de locuit dotate cu mobilier corespunzător standardelor minime de calitate, un foişor şi un parc cu băncuţe şi pomi fructiferi.

Periodic, se efectuează reevaluări psihologice, îndrumări şi consilieri psihologice, după un program stabilit, constând în terapie ocupaţională, terapie suportivă, ergoterapie, meloterapie şi terapie de familie. De asemenea, psihologul, în cadrul echipei multidisciplinare, a realizat evaluări psihologice şi a participat la întocmirea programelor de intervenţii de integrare şi reintegrare socială.

În cursul anului 2017 a fost reintegrat în familie un beneficiar, iar doi beneficiari au fost transferaţi la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești.

Consultaţiile şi serviciile medicale de îngrijire şi recuperare a beneficiarilor din unitate au fost efectuate de către medicul de familie angajat şi de medicii specialişti, atunci când a fost nevoie, în colaborare cu asistenţii medicali şi personalul auxiliar (unitatea dispune de un cabinet de fizioterapie dotat cu aparatură de recuperare specifică, EKG, două Holtere de monitorizare a tensiunii arteriale şi pulsului, aparat de magnetoterapie şi de drenaj limfatic). De asemenea, centrul este dotat cu un cabinet medical prevăzut cu aparat de urgenţă.

De altfel, şefa Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti, Cornelia Cristina Toma, este întotdeauna alături de persoanele internate aici, organizându-le o serie de evenimente cu scopul de a le mai aduce un strop de bucurie în sufletele acestora, în care bolile, singurătatea, dar şi dorul de copii şi de nepoţi au lăsat urme adânci.

Pentru activităţi de socializare s-au încheiat parteneriate cu diverse instituţii de învăţământ din judeţul Călăraşi, în vederea menţinerii legăturii cu tânăra generaţie, de a lua contact cu comunitatea şi a păstra obiceiurile străvechi ale poporului (programe artistice susţinute de copii cu ocazia zilelor de 1 şi 8 Martie, 3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, sau cu prilejul sărbătorilor de iarnă).