Centrul de zi pentru copii, componentă a Centrului de Servicii Sociale pentru Copil si Familie SERA Călărași, subordonat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, are misiunea de a preveni abandonul și instituționalizarea copilului prin activități de socializare, educație, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de sprijin și consiliere a familiei/reprezentanți legali. Serviciile oferite de centrul de zi, sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, serviciilor oferite de unitățile de învățământ și serviciilor rezidențiale pentru copiii din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași. Centrul de zi funcționează din septembrie 1999 și are o capacitate de 40 locuri. Centrul de zi organizează funcționarea serviciului social la adresa: Str. Belșugului nr. 7, Călărași.

Centrul de zi oferă copilului activități de educare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independența. Activitățile educaționale se desfășoară individual sau în grupuri mici de copii. Obiectivele activităților educaționale sunt adaptate nivelului și potențialului de dezvoltare al fiecărui copil în parte. Educația formală este asigurată de educatori din cadrul Inspectoratului Județean Călărași și se desfășoară în sălile amenajate special în cadrul centrului de zi, cu respectarea curriculum-ului școlar corespunzător vârstei și particularităților copilului. Centrul asigura materialele necesare desfășurării activităților, în funcție de bugetul alocat, potrivit DGASPC Călărași.

Centrul oferă copiilor activități recreative și de socializare. Aceste activități sunt planificate de personalul educațional împreună cu specialiștii centrului. Pentru copii din centrul de zi se urmărește: încurajarea relațiilor dintre copii și părinți, copii și personal, copii și specialiști, copii și copii, organizarea de ieșiri în aer liber (parc,oraș etc.), organizarea de serbări, petrecerea timpului liber în curtea centrului, vizionarea programelor TV, audiții muzicale, ascultarea de povești,etc.

Beneficiarii Centrului de zi sunt copiii și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor. Admiterea copilului în centru se realizează pe baza Dispoziției semnate de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Călărași și a contractului încheiat cu familia. La admiterea copilului în centru, dosarul copilului trebuie să conțină următoarele acte:

– copie după certificatul de naștere al copilului

– copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali

– copie după hotatarea de plasament(dacă este cazul)

– anchetă socială efectuată de primăria de domiciliu.

Fiecare copil din centrul de zi, are un program personalizat de intervenție(PPI), realizat de către personalul de specialitate, pe baza evaluărilor făcute la admiterea în centru. PPI conține informații despre activitățile și serviciile oferite copilului și familiei acestuia. Obiectivele PPI sunt realiste, adaptate nivelului nivelului lui și utile pentru dezvoltarea optimă a copilului. Obiectivele sunt evaluate periodic (3/6 luni), iar părinții sunt informați despre conținutul PPI și rolul care le revine în îndeplinirea obiectivelor. Centrul de zi dispune de 3 module cu un total de 40 locuri, amenajate și dotate corespunzător pentru servirea celor trei mese (mic dejun, prânz și gustare) și odihnă de prânz. Fiecare modul dispune de baie proprie dotată cu cădiță cu dus, chiuvetă pentru igienă personală a fiecărui copil. Hrană se prepară în blocul alimentar al centrului, dotat și avizat conform legislației în vigoare. În cadrul centrului funcționează 3 săli de clasa, amenajate și dotate corespunzător pentru efectuarea educației formale și informale a copiilor din centrul de zi, potrivit DGASPC Călărași.

Copiii beneficiari ai centrului de zi, dispun de un vestiar, fiecare copil având dulăpiorul lui. Centrul dispune de cabinet medical, aparatul de urgență fiind dotat corespunzător pentru supravegherea stării de sănătate a copiilor. Caracteristică principala a abordării activităților cu familia este parteneriatul în creșterea și educarea copilului: familia nu este lăsată deoparte pentru că nu știe, nu poate, nu are cu ce să-și crească copilul, ci este pregătită, ajutată și antrenată că partener activ.

Personalul de specialitate din cadrul centrului oferă sprijin și consiliere părinților ori de câte ori este nevoie sau la cerere.

Consilierea se referă la:

– modul de îngrijire, creștere, educare, înțelegere, comunicare a copilului în funcție de personalitatea și particularitățile acestuia;

– identificarea și depășirea situațiilor de criză specifice atât copilului cât și familiei;

– tipuri de consiliere: psihologică, socială.