La finalul săptămânii trecute, Centrul Maternal Călărași a primit vizita unei delegații din partea Asociaţiei Solwodi România, furnizor de servicii sociale pentru victimele violenței în familie și ale traficului de persoane, în scopul schimbului de experiență în aceste segmente sociale.

La discuții au participat din partea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași și a Centrului Maternal: directoarea executivă adjunctă, prof. Lavinia Grosu, directoarea economică, ec. Niculina Chivulescu, șefa centrului, Mihaela Dumitru, asistent social principal, Nicolescu Nicoleta, și psiholog Elena Ulmeanu.

Discuţiile au fost ample, specifice și departajate pe două categorii țintă. S-au împărtășit experiențe profesionale, s-au exemplificat pașii intervenționali – conform SMO, metode și tehnici în lucrul cu victimele violenței în familie, insistându-se pe identificarea nevoilor victimei și conștientizarea – în cadrul procesului de consiliere – și coparticiparea victimei la toate etapele succesive de intervenție pentru schimbarea vieții. De asemnea, s-au pus bazele unei colaborări fructuoase viitoare, conform unui protocol ce se va încheia între părți, în elaborarea unui draft pentru viitoarea campanie desfășurată în jud. Călărași, focusată în mediul rural, în cadrul unui proiect de informare/conștientizare/prevenție a victimelor violenței domestice, cât și posibilitatea includerii acestora într-un program susținut de dezvoltare personală.

Delegația a fost invitată să viziteze Centrul Maternal, să stea de vorbă cu beneficiarii serviciilor sociale, având cuvinte de apreciere la adresa echipei de lucru.

La final, a fost lansată invitația, din partea reprezentanților Solwodi, pentru a fi vizitați de către reprezentanții Centrului Maternal și cei ai DGASPC Călărași, la sfârșitul lunii în curs.