Centrul Maternal Călărași promovează importanța familiei în dezvoltarea și menținerea legăturilor membrilor acesteia cu copilul. Orice ajutor (material, financiar, locuință) acordat familiei în dificultate este preferat abandonului și instituționalizării copilului. Particularitatea acestui tip de serviciu față de alte tipuri de protecție socială vine din faptul căși propune să ofere un suport comun mamei și copilului său. Pornind de la nevoile personale și ținând seama de resursele și dificultățile mamei și ale copilului, lucrul în Centrul maternal se adresează în mod specific relației mamă – copil într-o perioadă din existența copilului a cărei amprentă se regăsește în întreaga lui evoluție ulterioară.

Centrul maternal este un serviciu de protecţie materno-infantilă de tip rezidenţial, care asigură dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale. Centrul este organizat pe model familial si are o capacitate de 5 locuri, fiind alcătuit din 5 camere (dormitoare) pentru cuplul mamă – copil (cu baie proprie), o cameră pentru activităţi si petrecerea timpului liber, o sală pentru servirea mesei, o bucătărie, o spălatorie, un cabinet de educatie pentru sănătate şi prevenire îmbolnăviri, un cabinet pentru consiliere şi vizite.

Misiunea Centrului maternal este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Acestea se realizează oferind mamei cu risc crescut de abandon, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, suportul necesar pentru a deveni aptă să-şi asume responsabilităţi faţă de copil. În Centrul maternal se acordă mamei posibilitatea de a-şi cunoaşte copilul şi de a-şi consolida ataşamentul faţă de propriul copil, asigurând condiţii de prevenire a instituţionalizării copilului.

Scopul Centrului maternal este acela de a acţiona pentru a preveni intrarea copilului în dificultate în sistemul de protecţie al Direcţiei – el fiind situat în categoria structurilor care intervin ” în amonte”.

Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistenţă medicală şi consiliere cuplurilor mamă – copil, în cazurile acelor mame (în special al mamelor tinere) cu risc crescut de abandon.

Serviciile oferite unui cuplu mamă – copil se pot întinde pe o durată de până la 1 an, în decursul căruia se încearcă convingerea mamei, a familiei acesteia, a tatălui sau altor rude de a-şi asuma, într-o formă sau alta, creşterea copilului, dând în acelaşi timp şi posibilitatea mamei de a-şi întări legătura cu copilul şi de a dezvolta un ataşament afectiv faţă de acesta.

Mama şi copilul trăiesc într-un spaţiu care le oferă acestora un cadru securizant şi suportiv. Spaţiile individuale destinate cuplurilor mamă – copil sunt utilate în conformitate cu necesităţile adultului şi ale copilului, care răspund nevoii de intimitate a familiei. Cuplurile beneficiază de spaţii pentru petrecerea timpului liber, pentru prepararea şi depozitarea alimentelor, comune întregului grup de beneficiari şi utilate corespunzător.

Centrul maternal Călărași asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale adultului (femeie adultă, gravidă, lăuză) şi ale copilului (nou-născut, sugar, copil cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani şi după caz, alte grupe de vârstă) ţinând cont de preferinţele acestora. Copiii au o alimentaţie care permite o dezvoltare normo-ponderală, iar pentru nou-născuţi şi sugari se promovează şi sprijină alimentaţia naturală a acestora. Mamele găzduite participă activ la prepararea şi servirea meselor, însuşindu-şi deprinderi adecvate unei bune alimentaţii.

Copiii rezidenţi în centrul maternal beneficiază de asistenţă medicală profilactică şi curativă în vederea unei bune dezvoltări. Fiecare cuplu mamă – copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centru, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă – copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului.

Sprijinul oferit cuplului mamă – copil presupune implicarea unei echipe interdisciplinare formate din asistent social, psiholog, educator, asistent medical şi legătura cu întregul sistem de servicii existent la nivelul comunităţii.

Centrul sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Activităţile de educaţie şi consiliere a beneficiarelor privesc următoarele aspecte: igienă şi îngrijire personală, acordarea primului ajutor, nutriţie şi dietă, schema de vaccinări a copilului, infecţii cu transmitere sexuală, elemente de educaţie contraceptivă şi sexuală, consiliere psihologică, consiliere juridică. Deasemenea se desfăşoară activităţi pe teme educative de interes, de orientare şi consiliere vocaţională, de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare.

Beneficiarele sunt încurajate să desfăşoare activităţi care să răspundă activităţilor de relaxare şi de dezvoltare a abilităţilor vocaţionale. Se organizează activităţi sociale care stimulează comportamentul matern în societate, activităţi care au drept scop asimilarea elementelor de gestiune a bugetului personal, activităţi de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare. Centrul maternal este plasat intr-un loc accesibil, aproape de Spital, Primărie, Poliție, Biserică, Cabinete medicale, Tribunal, mijloace de transport în comun.

Categoria de persoane beneficiare:

Principalele categorii de beneficiari ai Centrului maternal sunt:

– cuplul mamă – copil aflat în risc de degradare / ruptură a legăturii familiale: mame cu copii (cu vârsta de până la 3), cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, mame care se confruntă cu probleme financiare, relaţionale etc.);

– gravide în dificultate (aflate în una / mai multe din situaţiile prezentate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcină.

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Criteriile de admitere în Centrul maternal:

– gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină aflată în situaţii de risc;

– mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon ( mame singure, mame minore, mame provenind din medii sărace);

– mame cu copii care temporar se confruntă cu probleme (financiare, profesionale, de relaţionare);

– vârsta copilului să nu depăsească 3 ani (excepţie făcând situaţiile când există fraţi);

– limita maximă a numărului de copii = 2;

– nu sunt admise în centrul maternal mamele care prezintă tulburări importante de comportament sau de personalitate, mamele care sunt dependente de alcool sau de droguri.

Deși instituțiile rezidențiale au condiții sociale de îngrijire mult mai bune decât ale familiilor provenite din medii defavorizate, viața într-o instituție nu asigură nevoia de afectivitate, atașament, autoritate parentală. Se știe că în primul an de viața un copil are nevoie prioritar de dragoste, brațe iubitoare, lapte de mamă și un adaport cald. Informațiile referitoare la existența unor alternative de protecție a cuplului mamă – copil constituie un sprijin pentru mama derutată. Dacă mama își dorește copilul, o consiliere pertinentă poate oferi posibilitatea înțelegerii problemelor cu care se confruntă aceasta și oferirea dreptului de a cunoaște alternativele care ar putea ajuta mama să rămână alături de copilului ei.

Potrivit DGASPC Călărași, pe parcursul anului 2018, au beneficiat de măsura de suport a Centrului Maternal Călărași 16 cupluri (mamă-copil). Din cele 16 cazuri, procesate de Centrul Maternal Călăraşi, 5 s-au înscris în cazuistică de violenţă conjugală (două mame au depus la Poliţia Mun. Călăraşi plângere privind violenţa/hărțuire asupra sa; o mamă a beneficiat de consiliere juridică, în vederea întocmirii acţiunii de încredinţare cu stabilire de domiciliu minori). În functie de mediul de proveniență: 11 cazuri provin din mediul rural, iar 5 cazuri din mediul urban. Alte cupluri mamă-copil/i/gravide ce s-au aflat în atenţia Centrului Maternal Călăraşi (înregistrate în baza de date), fără să beneficieze de măsura de suport – 20 cazuri, din care: 16 mame – 37 copii ( dintre care 2 mame minore); 4 gravide ( dintre care 2 minore). Dintre acestea, 11 cazuri au refuzat rezidenţa în Centrul Maternal.