Ministerul Apărării Naţionale a dat startul procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari. Prima etapă a procesului de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României se desfăşoară până la data de 8 iunie 2018, cu selecţionarea candidaţilor care doresc să încadreze funcţiile de ofiţeri, subofiţeri, maiştrii militari şi soldaţi-gradaţi voluntari.

Procedurile de recrutare se desfăşoară în baza Legii nr.270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărarii Naţionale nr. M25/2017.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie doritorii se vor prezenta la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, strada Muşeţelului, numărul 10, bloc J24, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; certificatul de cazier juduciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi copie; permisul de conducere, în original şi copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la Centrul Militar Judeţean, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute  programul de instruire militară (dacă este cazul).

De asemenea candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Pentru anul 2018 sunt disponibile, la nivelul garnizoanei Călăraşi, un număr de patru posturi pentru ofiţeri, trei posturi pentru maiştri militari, nouă posturi pentru subofiţeri şi 12 posturi pentru gradaţi – soldaţi voluntari.

De menţionat că soldaţii-gradaţi rezervişti voluntari recrutaţi în baza Legii nr. 270/2015 reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate.

Personalul recrutor din cadrul Centrului Militar Judeţean Călăraşi este la dispoziţie pentru consiliere, la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, strada Muşeţelului, numărul 10, bloc J24, zilnic, în intervalul orar 08:30 – 16:30, sau la telefoanele 0242/331.949, 0242/331.569, 0372/772.211, 0242/331.955, interior BIR – 232, 206 şi BMCR -122.