Centrul Militar Judeţean Călăraşi informează că Ministerul Apărării Naţionale a dat startul procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari. Prima etapă a procesului de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României se desfăşoară în perioada 1 – 23 august, cu selecţionarea candidaţilor care doresc să încadreze funcţiile de ofiţeri, subofiţeri, maiştrii militari şi soldaţi-gradaţi voluntari. Procedurile de recrutare se desfăşoară în baza Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Apărarii Naţionale nr. M 25/2017.
Pentru înscriere, cetăţenii se pot prezenta atât la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, str. Muşeţelului, nr. 10, bl. J24, cât şi la oricare alt centru militar, în situaţia în care locul de muncă sau reşedinţa temporară diferă de localitatea de domiciliu, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; certificate de naştere, în original şi copie; certificate de căsătorie , în original şi copie; certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat de organele abilitate de lege cu maxim șase luni înainte de data depunerii cererii de înscriere; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite, în original şi copie, certificat de absolvire, diplomă de bacalaureat/licenţă/master, fişă/foaie matricolă, supliment de diplomă/certificate/adeverinţe calificări/competenţe profesionale; permisul de conducere, în original şi copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, în cazul în care îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist”, a transmis Centrul Militar Județean, într-un comunicat de presă.

La prezentarea la Centrul Militar Judeţean, candidaţii vor completa o cerere de înscriere şi vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie, respectiv unitatea militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute  programul de instruire iniţială, în cazul candidaţilor proveniţi din rândul cetaţenilor fără pregătire militară. De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

„Menţionăm că soldaţii-gradaţi rezervişti voluntari recrutaţi în baza Legii nr. 270/2015 reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate. Întreabă recrutorul despre ceea ce ai de făcut, întocmeşte-ţi dosarul de candidat şi porneşte la drum cu mult curaj şi încredere! Personalul recrutor din cadrul Centrului Militar Judeţean Călăraşi este la dispoziţie pentru consiliere, la sediul Centrului Militar Judeţean Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 10, bl. J24, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:30 – 16:30 sau la telefoanele 0242/331.949, 0242/331.569, 024/331.955, int. BIR – 232, 206 şi BMCR -122”, se mai precizează în comunicat.