Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reaminteşte beneficiarilor că, până la data de 30 aprilie 2020, la centrele judeţene ale APIA se primesc, prin mijloace electronice (telecomunicații), următoarele: cereri de plată aferente trimestrului I pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1727/2015, cu completările şi modificările ulterioare; cereri de plată aferente serviciilor prestate pentru luna martie şi trimestrul I pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014, cu completările şi modificările ulterioare; deconturile justificative aferente trimestrului I pentru Măsura M14 – Bunăstare animale – pachet a) şi pachet b).

În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul cererii de plată va fi transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau poate fi descărcat de către aceştia de pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.

Toate documentele aferente cererilor de plată pentru Măsura M14 privind bunăstarea animalelor, documentele aferente Ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor și cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pot fi scanate şi încărcate de către fiecare fermier  pe un server extern (FTP) pus la dispoziție de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, unde vor avea drepturi doar de încărcare, sau vor fi transmise centrelor județene ale APIA prin orice mijloace electronice (telecomunicații).

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură precizează că măsurile privind depunerea electronică a cererilor de plată au fost instituite prin Ordinul nr. 89/03.04.2020 pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a minimiza pe cât posibil efectele negative ale epidemiei de coronavirus asupra activităților din sectorul agricol.