APIA Călărași informează potențialii beneficiari că începând de luni, 2 martie, se depun cererile de plată cuvenite anului 2020 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, SubMăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (OMADR) nr. 51/19.02.2020, cererile de plată se vor depune la centrele judeţene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură şi al centrului municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2020, de către beneficiarii care au depus cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017 sau/și 3/2018.

Cererile de plată pot fi depuse și după 15 mai, respectiv până la data de 9 iunie 2020 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până pe 15 mai inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 2 iunie 2020 inclusiv. Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse și după 2 iunie, dar nu mai târziu de 9 iunie 2020, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă formularul de modificare ar fi fost depus până pe 2 iunie inclusiv.

În funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul – tip de cerere de plată pentru anul 2020.

Informaţii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” se regăsesc postate pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, www.apia.org.ro, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr.