Primăria Comunei Vlad Ţepeş aduce la cunoștința cetăţenilor prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 potrivit căreia este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare, acolo unde există rețea de canalizare, după cum reiese din conținutul următoarului articol: Art. 31. Pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
Având în vedere prevederile cu caracter obligatoriu ale Legii anterior menționate care transpun reglementările europene în domeniu, având în vedere statutul şi obiectul de activitate al SC Management Servicii Publice Rurale Vlad Ţepeş SRL, persoană juridică cu asociat unic Comuna Vlad Țepeș, sub autoritatea Consiliului Local Vlad Țepeș, având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local Vlad Țepeș nr. 74/ 23.12.2020 a fost adoptată reducerea începând cu 1 ianuarie 2021 a taxei speciale pentru întreținerea și mentenanța sistemului de canalizare al comunei Vlad Țepeș, județul Călărași, după cum urmează: persoane fizice – 30 de lei per gospodărie lunar.
„În scopul menținerii, funcționării și îmbunătățirii pe termen lung a unui sistem cost/serviciu prestat eficient şi administrat în regim propriu, vă comunicăm faptul că ne dorim racordarea la rețeaua de apă-canal a tuturor utilizatorilor de pe raza comunei Vlad Țepeș”, a declarat administratorul societăţii, Dana Georgeta Uceanu.