Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Atunci când se fac calcule legate de economisirea banilor şi de valorificarea timpului, pentru cei care călătoresc frecvent cu trenul, o soluţie avantajoasă este abonamentul. Elevii beneficiază de abonamente lunare la toate trenurile. Reducerile sunt valabile pentru călătoriile la clasa a II-a, se eliberează pentru distanţe de până la 300 de kilometri, iar numărul călătoriilor incluse este nelimitat. În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceștia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie/abonamente la toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe distanţe până la 300 de kilometric”, se arată într-o informare a CFR Călători.

Pentru a veni în sprijinul elevilor şi a unităţilor şcolare, CFR Călători va acorda facilitatea de reducere în baza vizei anului şcolar 2016 – 2017 până la data de 30 septembrie 2017. După această dată, călătoria elevilor cu trenurile CFR Călători se va face în baza documentelor vizate pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Eliberarea biletelor/abonamentelor pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% se face astfel: pentru elevii claselor pregătitoare se va prezenta adeverința doveditoare şi certificatul de naștere în copie; pentru elevii din învățământul primar și gimnazial se va prezenta numai carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs (având Codul Numeric Personal trecut pe prima pagină); elevii de liceu vor prezenta carnetul de elev  vizat pentru anul şcolar în curs (având Codul Numeric Personal trecut pe prima pagină) şi un act de identitate (carte de identitate/permis de ședere sau paşaport); în cazul celor care beneficiează de gratuitate, conducerea unităţilor de învăţământ va menționa pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuității.