Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat.

Potrivit preşedintelui – director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi, ing. Marius Dulce, cinci din cei 111 medici de familie din judeţ nu au semnat actele adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară.

Având în vedere prevederile art. 186, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 şi 2017, cu modificările şi completările ulterioare, CJAS Călăraşi declară deschisă o nouă perioadă de contractare pentru servicii medicale în asistenţa medicală primară, începând cu data de 11 ianuarie 2018. Termenul final de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute în actele normative în vigoare este 12 ianuarie 2018. Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de contractare sunt afişate pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, www.cnas.ro/cascl.

La nivel naţional, peste 75% din medicii de familie au semnat actele adiţionale cu casele de asigurări de sănătate.

Asiguraţii cu urgenţe medico-chirurgicale precum şi cu 59 de afecţiuni printre care se numără afecţiunile oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic, dar şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an se pot prezenta la consultaţie direct la medicul specialist, fără a fi necesar bilet de trimitere. Lista afecţiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate: infarct miocardic şi angină pectorală instabilă, malformaţii congenitale şi boli genetice, boala cronică de rinichi – faza predializă, insuficienţă cardiacă clasa III – IV NYHA, sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă, colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice), aplazia medulară, anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare, trombocitemia hemoragică, histiocitozele, telangectazia hemoragică ereditară, purpura trombopenică idiopatică, trombocitopatii, purpura trombotică trombocitopenică, boala von Willebrand, coagulopatiile ereditare, boala Wilson, malaria, tuberculoza, boala Addison, diabet insipid, boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii), miastenia gravis, bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian, afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare, risc obstetrical crescut la gravide, astm bronşic, glaucom, statuspost AVC, ulcer peptic gastroduodenal, boala celiacă la copil; boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă), sindromul Schwachmann, hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici, boala Hirschprung, bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică, bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative, scleroza multiplă, demenţe degenerative, vasculare, mixte, starea posttransplant, insuficienţa renală cronică – faza de dializă, bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă), afecţiuni oncologice şi oncohematologice, diabetul zaharat cu sau fără complicaţii, boala Gaucher, boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism, degenerescenţa maculară legată de vârstă (DMLV), boala Cushing, paraliziile cerebrale infantile, epilepsia, boala Parkinson, poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever, afecţiuni ale copilului 0 – 1 an, anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani, vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani, afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 – 3 ani), infarctul intestinal operat, arteriopatii periferice operate, insuficienţă respiratorie cronică severă.