Din anul 2010, prioritatea incluziunii socio-educaționale a elevilor în situație de vulnerabilitate este din ce în ce mai prezentă pe agenda politicii europene.

Prezenta oportunitate de finanțare este rezultatul cooperării dintre Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Consiliul Europei. Acțiunea se încadrează în Planul de Acțiune Strategic al Consilului Europei pentru Rromi și Nomazi 2020 – 2025, prioritatea 5.3. „Susținerea accesului la educație și formare incluzivă de calitate” și vizează școli cu o proporție ridicată de copii în situație de vulnerabilitate, inclusiv copii Rromi.

Ca urmare a provocărilor identificate la nivel local de către societatea civilă de a promova educația incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special a copiilor care au nevoie de o abordare echitabilă din perspectivă socio-economică, și ca urmare a implicării active a MEC din România, Consiliul Europei a decis să aloce un fond de 100.000 de euro pentru a sprijini o schemă de granturi de urgență. Prin acest instrument financiar, Ministerul Educației și Cercetării îşi doreşte să sprijine școlile cele mai dezavantajate din România să aibă un răspuns cât mai bun pentru elevii pe care-i îndrumă și să ofere servicii cât mai de calitate, ținând cont inclusiv de nevoile specific generate de pandemia de COVID-19.

Având în vedere provocările actuale și nevoile identificate, în general, de către unitățile de învățământ eligibile pentru această schemă de grant, finanțarea are obiectivul specific de a sprijini accesul egal la o educație incluzivă de calitate pentru toți copiii, în special pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate (rromi, alte minorități, copii cu dizabilități, copii cu părinții plecați în străinătate, aflați în risc de sărăcie etc.).

Granturile vor sprijini activități care derivă din nevoi identificate la nivel local, precum: creșterea capacității personalului școlar și a cadrelor didactice în utilizarea platformelor TIC și online pentru învățare mai eficientă și implicarea elevilor; sprijinirea școlilor pentru a-și îmbunătăți comunicarea, colaborarea și parteneriatul activ cu părinții și copiii; sprijin emoțional și psihologic pentru profesori, părinți și elevi în depășirea anxietății provocate de izolarea fizică; sprijin eficient și post-izolare pentru copii și profesori în tranziția înapoi la școli și săli de clasă etc.

Deschiderea apelului s-a făcut în data 19 octombrie 2020.

Închiderea apelului se va realiza pe 29 octombrie.

Valoarea maximă a grantului este stabilită la 2.500 de euro pentru fiecare unitate de învățământ. Detaliile schemei de grant sunt disponibile în ghidul solicitantului, publicat pe site-ul MEC.

O echipă de experți va fi mobilizată de către Consiliul Europei pentru a susține aplicanții selecționați în implementarea corectă a schemei de granturi.

Lista școlilor eligibile, în baza unei evaluări realizate la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, precum și toate documentele-suport (ghidul solicitantului și cererea de finanțare) sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Astfel, la nivelul judeţului Călăraşi, s-au înscris cinci şcoli. Acestea sunt: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Modelu; Şcoala Gimnazială Nr. 2 Stancea, comuna Spanțov; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Frumuşani; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Răzvani, oraşul Lehliu-Gară; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Florea” Călăraşi

Pentru a aplica la schema de microgranturi oferite de Consiliul Europei și MEC persoanele trebuie să se înregistreze pe platforma QIE – Educație Incluzivă de Calitate, fiind suficientă înregistrarea unei singure persoane din fiecare unitate de învățământ care dorește să aplice la adresa: https://www.qie.ro/platforma/microgrant/m2020mec.