330 de unități sanitare vor putea fi construite, modernizate și dotate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Națională de Investiții. Cinci dintre acestea se află în judeţul Călăraşi.    

Ministrul Lucrărilor, Dezvoltării şi Administraţiei Publice Ion Ștefan, a semnat, zilele trecute, ordinul pentru completarea listei-sinteză a obiectivelor incluse în Subprogramul „Unităţi sanitare”, din Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, venind, astfel, în sprijinul comunităților locale care nu au acces la servicii medicale moderne, la standarde europene.

Programul prevede construirea și dotarea unor dispensare medicale din orașe și municipii, unde vor fi derulate lucrări de extindere, reabilitare, consolidare, eficientizare energetică, amenajare, modernizare și dotare a unor unități spitalicești.

La nivelul judeţului Călăraşi se vor face investiţii pentru următoarele obiective: „Construire corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Dr. Pompei Samarian’ Călăraşi”; „Modernizare, reabilitare, demisol Corp C din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Dr. Pompei Samarian’ Călăraşi”; „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Dispensar uman în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi”; „Reabilitare termică şi energetică a Dispensarului uman din comuna Dragalina, judeţul Călăraşi”; „Construire şi dotare Dispensar uman în sat Negoieşti, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.