Consiliul Judeţean Călăraşi a aprobat, în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1 octombrie 2018, Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general de către CJ Călărași pe anul 2018. Autoritatea finanţatoare este Judeţul Călărași, prin Consiliul Judeţean Călărași, care acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, învăţământ; activităţi sportive şi de tineret; proiecte sociale.

Beneficiarii direcţi sunt persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţie sau fundaţie – care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doresc să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, au dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

Procedura aplicată o constituie finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar, ce se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între CJ Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor.

Suma totală alocată pentru Program în anul 2018 este de 150 de mii de lei, defalcată astfel: proiecte cultură, învăţământ – 25.000 de lei; proiecte activităţi sportive şi de tineret – 100.000 de lei; proiecte sociale – 25.000 de lei.

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiene de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare, www.calarasi.ro.

Perioada de elaborare şi depunere a proiectelor va fi de 30 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.