În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi aduce la cunoştinţă publică, în data de 7 august 2019, anunţul de intenţie referitor la elaborarea şi aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Judeţean Călăraşi privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (S.N.A.) pentru perioada 2016 – 2020.

Documentul anterior menţionat poate fi consultat la sediul instituţiei, la Direcţia de Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe a CJ Călăraşi şi pe site-ul http://www.calarasi.ro/, la secţiunea „Transparenţă decizională”.

Cei interesaţi pot prezenta, în scris şi în termen de zece zile calendaristice de la publicarea anunţului de intenţie, propuneri, sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Consiliul Judeţean Călăraşi, pe adresa de e-mail a Dorinei Drăghici, dorina.draghici@calarasi.ro, membru în Comisia pentru Elaborarea Planului de Integritate al CJ Călăraşi, comisie constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 314 din 11.04.2019.