Consiliul Județean Călărași derulează proiectul Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, cod SIPOCA 569/MySMIS 126537. În acest sens, CJ Călărași întreprinde demersuri în direcția planificării strategice.

Planificarea strategică este procesul prin care trece o organizaţie pentru a lua o serie de decizii (strategice) cu privire la viitorul sau şi la direcţiile pe care trebuie să îşi concentreze eforturile astfel încât să maximizeze şansele de realizare a misiunii sale.

„Sintetic spus, planificarea strategică este un proces prin care se iau decizii despre: Unde vrem să ajungem? pornind de la o serie de informaţii şi presupoziţii despre i) Unde suntem acum? şi ii) Ce ne-ar putea afecta evoluţia în viitor?. Este un proces prin care încercăm să descoperim cea mai bună cale posibilă pentru a atinge cel mai bun viitor posibil. Planificarea strategică este, în primul rând, un proces de învăţare despre cum am putea deveni mai buni, mai capabili şi mai performanţi pentru a produce un impact social cât mai mare şi mai durabil”, susțin reprezentanții Consiliului Județean Călărași.

 

 

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului derulat de CJ Călărași

 

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului Consiliului Județean Călărași, Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, sunt: Rezultat program 1 – Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; – Rezultat proiect 1 – Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a judeţului elaborată; Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 2 – Analiza de business realizată; Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 3 – Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat; Rezultat program 3 – Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate – Rezultat proiect 4 – Arhiva electronică pentru aproximativ 415 metri liniari arhiva fizică realizată; Rezultat program 5 – Cunoștinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; Rezultat proiect 5 – zece persoane instruite în domeniul planificării strategice; Rezultat program 5 – Cunoștinţe şi abilităţi ale personalului din autoritățile şi instituţiile publice locale îmbunatăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; Rezultat proiect 6 – 112 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat.