Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi a început perioada de contractare a serviciilor medicale. În luna martie se desfăşoară procesul de contractare pe anul 2017, pentru toate domeniile de asistenţă medicală. Pentru furnizorii, care, la data de 31 martie 2017, se află în relaţie contractuală cu CJAS , contractele pentru acest an se prelungesc prin acordul părţilor până pe 31 decembrie, prin acte adiţionale. Pentru furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Călăraşi, se vor încheia contracte până la finele anului. Termenul limită de depunere a cererilor de iniţiere/continuare a relaţiilor contractuale însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor este 14 martie 2017. Nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare şi neîncheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale cu furnizorii respectivi în actuala sesiune de contractare. Calendarul de contractare este următorul: până pe 6 martie s-au afişat documentele necesare; în perioada 8 – 14 martie se depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare prelungirii, încheierii şi negocierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală; pe 20 martie se va afişa, pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, lista cu frunizorii admişi sau respinşi; 21 martie, ora 16:00, este termenul limită pentru depunerea contestaţiilor în scris la secretariatul CJAS; 22 martie, ora 16:00, se vor afişa rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor; negocierea contractelor şi a clauzelor contractuale se va face în intervalul 23 – 29 martie; semnarea contractelor în zilele de 30 şi 31 martie. Programarea pe categorii de furnizori în vederea semnării contractelor de ambele părţi se va afişa pe site-ul instituţiei, pe fiecare categorie, pe zile şi intervale orare. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare şi semnarea contractelor este 31 martie 2017.