Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi organizează, în perioada 25 iulie – 7 august 2017, o sesiune de contractare, în conformitate cu prevederile art. 186 alin. 1 din Hotătârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Procesul de contractare se desfăşoară pentru furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi furnizorii de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Potrivit calendarului contractării, în data de 1 august 2017 se vor primi şi înregistra dosarele de contractare, pe 2 august se vor verifica dosarele, la data de 3 august 2017 se va afişa lista privind dosarele admise sau respinse. Pe 4 august se vor înregistra şi analiza contestatiile furnizorilor, urmând ca în aceeaşi zi să se afişeze lista furnizorilor admişi, iar în data de 7 august 2017 se vor semna contractele.