Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi anunţă prelungirea contractelor de servicii medicale pe anul 2019, până la data de 30 iunie 2019, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/290/2019.

Pentru accesul asiguraților la asistență medicală, contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, derulate în anul 2018, se prelungesc, prin acte adiționale, până la data de 30 iunie 2019.

„Până la data de 1 iulie 2019, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să încheie contracte cu cel puţin o farmacie în localităţile în care aceasta are contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente. Începând cu data de 1 iulie 2019, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti este obligată să încheie contracte cu cel puţin o farmacie în localităţile în care aceasta area contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale care pot prescrie medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, astfel încât să se asigure accesul asiguraţilor la medicamente”, se precizează în Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/290/2019.