În data de 19 noiembrie 2020, echipa de profesori consilieri școlari de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP) din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Călărași a susținut un webinar destinat părinților ai căror copii sunt înscriși în clasele 0-IV de la Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași.

Prin susținerea webinarului „Provocări în comunicarea on-line”, echipa CJAPP a urmărit să ofere metode practice pentru sprijinirea învățării școlarilor mici în mediul online de către părinți.

Activitatea a avut un caracter interactiv și s-a constituit într-un punct de plecare pentru inițierea unor evenimente asemănătoare care să se centreze pe nevoile actuale ale părinților generate de derularea procesului de învățământ în mediul on-line.