Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Călărași oferă, în această perioadă, servicii de consultanță și consiliere psihopedagogică, la telefon 0787/773.555 și e -mail consiliere.cjraecalarasi2020@gmail.com.

Grupul țintă este reprezentat de elevi, părinți, cadre didactice și comunitatea din care face parte fiecare.