Comitetul Judeţean pentru Situat de Urgenţă (CJSU) Călăraşi a emis o nouă hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în mai multe localități din județul Călărași.

Începând cu data de 3 noiembrie 2020, în localitățile Călărași și Ciocănești, județul Călărași, față de măsurile deja stabilite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, se impun suplimentar mai multe măsuri. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06:00 – 23:00. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în  exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum doi metri între mese și participarea a maximum şase persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de legislația în vigoare. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spațiile publice deschise precum: piețe, târguri, oboare și locurile de joacă din parcuri, stațiile de transport public, locurile de aşteptare din autogări și gări, și pe o rază de 50 de metri în jurul perimetrului exterior al tuturor unităților de învățământ și al tuturor unităților de cult. Instituțiile de învățământ din localitățile Călărași și Ciocănești, județul Călărași, care funcționează în scenariul verde, vor trece în scenariul galben.

De asemenea, începând cu data de 3 noiembrie 2020, în localitatea Vâlcelele, județul Călărași, față de măsurile deja stabilite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, se impun suplimentar mai multe măsuri. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor. Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele de peste 5 ani în spațiile publice deschise. Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber sunt interzise. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.). Se interzic activitățile în baruri, cluburi și discoteci. Instituțiile de învățământ din localitate vor trece în scenariul roșu.

Comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile Călărași,  Ciocănești și Vâlcelele, județul Călărași, vor dispune măsuri în vederea punerii în aplicare a prevederilor acestei hotărâri.

Direcția de Sănătate Publică a județului Călărași, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Călărași, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași și Comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile Călărași, Ciocănești și Vâlcelele, județul Călărași, vor verifica respectarea măsurilor stabilite de această hotărâre.