În data de 3 august 2020, s-a întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU), care a adoptat Hotărârea nr. 7. Aceasta a fost înaintată Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Călărași pentru avizare conform Hotărârii Guvernului nr. 533/2020.

 

CLSU Olteniţa a aprobat luni, 3 august, o hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi nr. 37 din 31 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii atingerii punctului critic care ar impune măsura carantinării localităţii.

Astfel, CLSU Olteniţa, având în vedere: prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată; prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, actualizată; Hotărârea CJSU nr. 37 din 31 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii atingerii punctului critic care ar impune măsura carantinării localităţii; şi în temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, stabileşte, în vederea prevenirii atingerii punctului critic care ar impune măsura carantinării municipiului Olteniţa, următoarele măsuri: obligativitatea purtării măştii de protecţie şi a respectării distanţării fizice în următoarele locuri publice: Piaţa Centrală, situată pe bulevardul Republicii, între orele 07:00 şi 14:00; gară, autogări şi staţiile de autobuz/microbuz, din municipiul Olteniţa; Parcul Mare, Parcul Argeşului, Parcul Judecătoriei şi Parcul Flacăra, între orele 18:00 şi 23:00; obligativitatea purtării măştii de protecţie şi a respectării distanţării fizice în locurile private destinate accesului public: lăcaşuri de cult, indiferent de confesiune, în care se desfăşoară adunări religioase; spaţiile în care se desfăşoară jocuri de noroc; asigurarea dezinfectării de către lucrătorii Primăriei Municipiului Olteniţa a străzilor, scărilor de bloc şi completarea cu dezinfectant a dozatoarelor montate în scările de bloc.

Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către instituţiile din componenţa Comitetului Local pentru Situații de Urgență Olteniţa.