Clubul Fermierilor Români a înaintat autorităților o serie de propuneri spre analiză și adoptare în ceea ce privește irigațiile și seceta pe teritoriul României.

Printre problemele actuale cu care se confruntă România în ceea ce privește irigațiile se numără infrastructura de irigații insuficientă raportată la suprafața de teren care ar trebui sa fie irigată, infrastructura de irigații existentă este învechită, distrusă, nereabilitată și nemodernizată (probleme mari sunt la stațiile de pompare ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare care nu au fost reabilitate/modernizate; canalele de aducțiune apă sunt colmatate), situații în care structura reabilitată/modernizată de către ANIF a cedat la momentul punerii în funcțiune, dar și imposibilitatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare de a furniza apă în mod constant.

Pentru a veni în ajutorul agricultorilor, Clubul Fermierilor Români a propus o serie de soluții cu scopul de a găsi o rezolvare: dispunerea urgentă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ANIF a efectuării lucrărilor pentru restaurarea sistemelor de irigații, decolmatarea canalelor prin soluții identificate în funcție de specificul local (de exemplu: decolmatare prin escavare a unei porțiuni din canal, ca măsură de moment) și includerea de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în programul de dragare a tuturor zonelor din țară care se confruntă cu această problemă.

Clubul Fermierilor Români a semnalat totodată lipsa subvențiilor pentru energia electrică și motorina folosite la irigații, precum și costurile mari de udare și a solicitat acordarea de subvenții, revizuirea costurilor și identificarea unor soluții care să rezolve problemele cu care se confruntă fermierii.

În Monitorul Oficial nr. 443/26.05.2020 s-a publicat Legea nr. 67/26.05.2020 pentru completarea art. 9 din Legea apelor, prin care apa folosită la irigații este gratuită pe perioada stării de urgență și încă şase luni după încetarea stării de urgență, iar taxele pentru eliberarea avizelor de gospodărire a apelor pentru investițiile în infrastructura de irigații se elimină pe perioada stării de urgență și şase luni după încetare, iar termenele de eliberare se înjumătățesc.

Mai multe informații referitoare la această lege se regăsesc la adresa http://www.monitoruloficial.ro/article–e-Monitor–339.html.

Clubul Fermierilor Români se implică activ în identificarea problemelor generate de secetă și găsirea soluțiilor potrivite pentru a sprijini fermierii. În acest sens, a transmis propuneri de completare a inițiativei legislative privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitate pentru fermierii afectați de fenomenele meteorologice extreme.

Pe 27 mai, în Camera Deputaților, s-a adoptat și s-a transmis președintelui României spre promulgare Legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru acordarea despăgubirilor producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile (secetă).

Documentul trimis spre promulgare poate fi consultat la adresa https://cfro.ro/wp-content/uploads/2020/06/Lege-despagubiri-seceta_Parlamentul-Romaniei_mai-2020.pdf.