Reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi au depus proiectul cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași”.

Proiectul este propus pentru finanțare din fonduri europene prin Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene 4, Măsura 2.1- Promovarea și valorificarea produselor și activităților specifice zonei.

Obiectivul specific îl reprezintă promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei zonei.

Activităţile eligibile în cadrul acestui proiect vizează reabilitarea clădirii publice (cu lucrări de construcţii şi instalaţii care constau în demolarea anexelor clădirii și a planșeului existent din cauza stării avansate de degradare, realizarea unor anexe noi pe latura de est și a unei șarpante de lemn, cu învelitoare ușoară, consolidarea construcției prin cămășuirea pereților de zidărie, refacerea continuității aparente a zidăriei și pentru asigurarea conlucrării între pereții clădirii, realizarea unor pardoseli noi, termoizolate, realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale orașului: apă, canalizare, electricitate și gaze naturale; de asemenea, se vor executa lucrări de instalare a sistemului de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, se vor realiza dotări diverse cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, etc. Astfel, clubul pescarilor dunăreni va fi înfiinţat în clădirea fostului acvariu, amplasată în Parcul Jirlău.

Valoarea proiectului conform bugetului întocmit este de 1,622,249.68 lei inclusiv TVA; durata de implementare a proiectului este de 19 luni. Realizarea lucrărilor de intervenție are ca scop transformarea clădirii într-un loc de referință pentru comunitatea locală a pescarilor dunăreni din municipiul Călărași.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a zonei prin stoparea declinului din sectorul pescuitului, prin susținerea programelor de educație privind protectia mediului, valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii, cu accent pe acest domeniu, organizarea de sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescăreşti prin accesarea de fonduri destinate desfăşurării activităţilor specifice.