Consilierii locali se vor întâlni mâine, 28 februarie, într-o şedinţă ordinară, pentru a vota, printre altele, şi Proiectul de hotărâre privind revocarea unei hotărâri din anul 2013 referitoare la darea în administrare gratuită a unui spaţiu către Clubul Sportiv Şcolar (CSS) Călăraşi. Primăria Municipiului Călăraşi a dat în administrare acest bun către Clubul Sportiv Şcolar, Secţia Canotaj, pentru ca sportivii să îşi desfăşoare antrenamentele într-un spaţiu adecvat. Pentru că din anul 2013 şi până în prezent, acest bun deţinut cu titlu gratuit nu a fost folosit de CSS Călăraşi, se doreşte ca spaţiul să fie preluat în administrare de către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi.

„Prin H.C.L. nr. 194/25.10.2013 s-a aprobat darea în administrare gratuită a PT 36 situat în Călărași, str. Dumbravei, către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi, Secţia Canotaj, pe o perioadă de 25 de ani, în scopul asigurării unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea antrenamentelor de către sportivii clubului. De la data dării în administrare gratuită a PT 36 către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi până în prezent, aceştia nu au utilizat bunul pe care l-au deţinut cu titlu gratuit în scopul pentru care l-au solicitat, motiv pentru care propunem revocarea H.C.L. nr. 194/25.10.2013 şi preluarea în administrare de către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Locativă a Punctului Termic 36, atât pentru a asigura mentenanţa imobilului, cât şi pentru punerea în valoare a bunului, proprietate a municipiului Călăraşi”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.