Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a postat pe site-ul instituţiei (www.cnas.ro), pentru dezbatere publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea formularelor de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru 24 de medicamente care se acordă în prezent cu viza comisiilor de specialişti ale CNAS.

Formularele vor fi completate de medicii prescriptori după data desfiinţării comisiilor de specialişti, respectiv 1 martie 2017, şi vor fi transmise în format electronic către Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), ca modalitate de verificare a încadrării pacientului respectiv în criteriile terapeutice de prescriere a medicamentelor menţionate.
Supunerea spre dezbatere publică a proiectului acestui ordin reprezintă un pas important spre înlocuirea actualului mecanism birocratic de aprobare a unor tratamente scumpe prin intermediul comisiilor de specialişti cu un mecanism rapid, care va permite reducerea timpului dintre diagnosticare şi începerea tratamentului, în beneficiul asiguraţilor, potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Totodată, formularele de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice vor reprezenta un sprijin pentru medicii prescriptori, în condiţiile în care, după data de 1 martie 2017, întreaga responsabilitate a prescrierii medicamentelor respective va reveni medicilor respectivi.
În acelaşi timp, formularele menţionate vor constitui şi un instrument de monitorizare şi control al evoluţiei costurilor prescrierilor de medicamente cu impact financiar semnificativ asupra bugetului CNAS, necesar în condiţiile în care preţul unui singur medicament de acest fel poate ajunge până la 200.000 de lei.
Tot în vederea renunţării la mecanismul comisiilor de specialişti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a pregătit modificări în actele normative subsecvente referitoare la prescrierea medicamentelor şi la raportarea activităţii furnizorilor de servicii medicale şi medicamente.