Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare (CNEE) organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2019 – 2020.

 

CNEE realizează procesul de constituire a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii: evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II); evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV); evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI-a); Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII); examenului naţional de bacalaureat (BAC); examenului de definitivare în învăţământ (DEF); concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar.

Procesul de selecţie a candidaţilor se desfăşoară în trei etape. Prima etapă are loc în perioada 1 – 13 octombrie şi constă în înscrierea online a potențialilor candidaţi, la adresa http://www.rocnee.eu, secţiunea Apeluri. Etapa a doua se va desfăşura în intervalul 14 – 27 octombrie şi presupune selecţia candidaţilor. În ultima etapă, ce se va derula în zilele de 28, 29 şi 30 octombrie, vor fi anunţate rezultatele selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi.

Cadrele didactice selectate vor desfăşura activităţi de proiectare a itemilor/variantelor de subiecte şi a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice Centrului Naţional de Examinare şi Evaluare.