După cum este cunoscut, casele teritoriale de pensii se află într-un proces continuu de recalculare a diferitelor prestații pe care le gestionează.

O nouă provocare o reprezintă aplicarea prevederilor Deciziei nr. 702/2019 a Curții Constituționale a României, care stabilește ca dată de acordare a noilor drepturi data de 10 februarie 2020.

După dezvoltarea necesară a unei noi versiuni informatice de recalculare, care să preia parametrii prevăzuți de Decizia sus-menționată, toate casele teritoriale de pensii au emis și au comunicat la plată astfel de decizii.

Până la acest moment au fost emise aprox. 70% din totalul deciziilor care fac obiectul acestui tip de recalculare, creșterea medie a pensiilor fiind de 135 de lei.

Casa Naţională de Pensii Publice reaminteşte, în acest context, că beneficiari sunt aproximativ 300.000 de persoane care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000 și care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condițiile pentru pensia de limită de vârstă în temeiul Legii nr. 263/2010.

Valoarea indicelui de corecție care se aplică la punctajul mediu anual, determinat în condițiile art. 95 din Legea nr. 263/2010, este cea în vigoare la data la care s-au deschis, respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limită de vârstă și poate fi vizualizată pe site-ul CNPP.