Exodul de resursă umană și mobilitatea redusă sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă piața muncii din România. Pentru a putea genera soluții optime, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu agenții economici.

AJOFM Călăraşi reaminteşte tuturor angajatorilor obligația prevăzută de lege de a comunica instituţiei toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

De asemenea, angajatorii trebuie să comunice ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

Locuri de muncă vacante sunt, potrivit actului normativ anterior menționat, locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.

Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de trei zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.