Colegiul Naţional Barbu Ştirbei” Călăraşi a câştigat pentru a doua oară competiţia „Şcoala Europeană”. Acest lucru nu poate decât săi onoreze pe profesorii şi elevii din cadrul liceului, care s-au implicat cu multă pasiune şi dăruire în programele europene din domeniul educației. Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” împlineşte anul acesta 134 de ani de tradiţie şi prestigiu în învăţământul călărăşean, timp în care a pregătit un număr însemnat de elevi, care au atins performanţe şi în învăţământul superior de toate tipurile, integrându-se foarte bine în viaţa economică, socială şi culturală a zonei, precum şi a ţării.  

 

În lista unităţilor de învăţământ preuniversitar, declarate câştigătoare în cadrul competiţiei naţionale „Şcoală Europeană”, pentru următorii trei ani, se numără şi Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, obţinând 158 de puncte. La această competiţie liceul călărăşean a fost singura unitate de învăţământ preuniversitar din judeţ care a obţinut certificatul de „Şcoală Europeană”. Totodată, este pentru a doua oară când Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi obţine acest titlu, lucru ce îi onorează pe profesori şi îi motivează pe elevi să se implice în continuare în cât mai multe proiecte educaţionale şi nu numai, care să menţină prestigiul şi să crească performanţele liceului. „Am devenit pentru a doua oară Şcoală Europeană, iar acest lucru nu poate fi decât o bucurie, atât pentru noi, cadrele didactice, cât şi pentru elevi. Avem o echipă de oameni extraodinari, implicaţi activ în toate proiectele şi sperăm ca în continuare să obţinem rezultate notabile care să ne onoreze şi cu care să ne mândrim. Am mai obţinut certificatul de ‘Şcoală Europeană’ pentru perioada 2015 2018. Astfel, că în urma competiţiei, Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’ este din nou Şcoală Europeană pentru următorii trei ani. De asemenea, va urma o festivitate de premiere, ce va avea loc la Bucureşti, în care vom primi o diplomă, dar şi un premiu, a menţionat profesoara Eufrosina Amza, directoarea Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi.

Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale. Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.

 

Istoria Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi

 

Şcoala – izvor de lumină din totdeauna a unui neam – a cunoscut şi zbuciumate odisee ale începutului, pentru ca mai apoi, asemenea unui rău năvalnic, să-şi croiască albie sigură printre colţii de cremene ai piedicilor şi greutăţilor şi să iasă la limanuri însorite. Începuturile urcă cu peste un secol în urmă, când în 1864 se alocase suma de 20.000 de lei pentru construcţia unei şcoli, sumă alocată ani de-a rândul, dar a primit mereu altă destinaţie. Piatra de temelie va fi pusă la 23 iunie 1881 în cadrul unei ceremonii.

16 august 1884 – în clădirea proaspăt terminată se vor instala şcolile primare de băieţi nr. 1 şi nr. 2

20 septembrie 1884 – s-a admis înfiinţarea unui gimnaziu real. Gimnaziul îşi va dobândi repede faima de prestigioasă instituţie de învăţământ

19 februarie 1894 – profesorii au luat hotărârea „să facă un act de dreptate şi recunoştinţă, perpetuându-se memoria întemeietorului oraşului” prin adoptarea numelui Gimnaziul Real „Ştirbei-Vodă”, denumire aprobată de Ministerul Instrucţiei Publice şi întărită prin Înaltul Decret Regal nr. 1898 din 4 mai 1894 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din data de 13 mai 1894

1 septembrie 1919 – prin Decretul Regal nr. 3864, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 9 septembrie 1919, se consfinţeşte transformarea fostului gimnaziu în liceu real de băieţi

1940 – liceul va deschide un internat pentru 70 de elevi

1956 – devine liceu mixt cu profil real – uman

1957 – liceul primeşte denumirea de „Nicolae Bălcescu”

1962 – se inaugurează un nou local

1977 – devine Liceul de matematică – fizică „Nicolae Bălcescu”

1992 – revine la denumirea tradiţională de Liceul „Ştirbei – Vodă”, iar Barbu Ştirbei va deveni patronul spiritual al şcolii

1999 – prin Adresa nr. 35092 din 23 iunie 1999, Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă atribuirea denumirii de Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, începând cu anul şcolar 1999 – 2000.