În urma selecției în vederea înfiinţării la nivelul fiecărui judeţ din ţară a centrelor de excelență din cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”, Colegiul Național „Barbu Știrbei” din Călărași a fost desemnat Centru de Excelență în Tehnologia Informației (CETI) pentru judeţul nostru. Proiectul are ca obiectiv, prin crearea unui parteneriat educațional cu Japonia, asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XII cu profil matematică – informatică,  capabili de performanțe înalte. Centrul va beneficia de un laborator IT, dotat cu 26 de calculatoare performante și o tablă interactivă.

 

„Cum poate beneficia sistemul educațional din România de colaborarea cu profesori japonezi, prin implementarea unui astfel de proiect? Aflăm dintr-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale care sunt beneficiile: oportunitate de bună practică pentru profesorii de informatică din România, având în vedere know-how-ul japonez în domeniul științei calculatoarelor; disponibilitatea de bază materială în informatică şi profesori specializați în domeniu; ridicarea nivelului de educație și creșterea competitivității elevilor cu rezultate deosebite prin munca directă cu formatorii japonezi; flexibilizarea demersului didactic prin abordarea integrată a curriculumului şi aranjarea secvențelor curriculare conform aptitudinilor deosebite ale copiilor supradotați; aplicarea unor strategii de instruire care adaptează conținutul curriculum-ului la stilul de învățare a copiilor supradotați şi/sau talentați; diferențierea conținuturilor, a strategiilor didactice în funcție de disponibilitatea, interesele, profilurile de învățare ale elevilor; exersarea unor metode şi tehnici de predare active și interactive; cunoașterea strategiilor de predare care se impun în educația copiilor supradotați; includerea metodelor propuse în strategii de predare coerente, creative, care urmăresc dezvoltarea responsabilității şi a spiritului de echipă; analiza trăsăturilor şi implicațiilor pedagogice ale învățării prin cooperarea cu persoane înalt specializate din Japonia. Această desemnare este onorantă pentru CNBS (n.r. – Colegiul Național ‘Barbu Știrbei’ din Călărași) deoarece criteriile de selecție au fost numeroase, reprezentând în același timp o recompensă a muncii profesorilor Hreniuc Toader, Hreniuc Ema, Șerban Gabriela și Dumitrescu Gica. De asemenea, la această selecție a contat şi faptul că avem în liceul nostru elevi care au participat la olimpiade si concursuri naționale și internaționale obținând rezultate deosebite: Dumitrescu Radu,  Miclăuș Adrian, Vlad Radu-Mihai și Dinu Alexandru. Un alt avantaj important în cadrul selecției a fost și acela că avem tradiţie în acest domeniu şi funcționăm cu profil de matematică-informatică, intensiv informatică”, a declarat Eufrosina Amza, directoarea Colegiului Național „Barbu Știrbei”.

Prin înființarea unui astfel de centru, elevilor din județ li se va acorda o pregătire avansată, calificată, mai bine focalizată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire avansată, prin promovarea unor metode și instrumente pentru depistarea valorilor autentice și stimularea creativității specifice.