Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi s-a clasat pe a 11-a poziţie în cadrul Concursului Naţional Euroscola. Liceul va participa la Zilele Euroscola în data de 18 ianuarie 2019, pentru că face parte din primele 11 echipe clasate în competiţie. Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” a fost prezent la concurs cu proiectele „Europa pentru noi” şi „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi.

 

Proiectul „Europa pentru noi”

 

Perioada de desfăşurare a proiectului „Europa pentru noi” a fost 28 mai – 24 octombrie 2018. Obiectivele proiectului au fost: îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a Uniunii Europene și a modului în care politicile europene influențează viața personală a cetățenilor și a comunității din care fac parte; creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la finanțarea europeană ce determină evoluții economice și sociale chiar în vecinătatea noastră și înțelegerea avantajelor obținute prin proiecte comunitare; dezvoltarea abilităţilor de comunicare și de lucru în echipă la elevi; dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; realizarea unui afiș de promovarea proiectului ales și a unui material video de maximum 3 minute care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de informare și promovare pentru sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene. Stadiile proiectului au fost următoarele: documentare; conceperea și realizarea campaniei de promovare a proiectului identificat și ales; întocmirea dosarului și trimiterea acestuia la Biroul de Informare al Parlamentului European în România.

 

Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi”

 

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” a declanşat în luna iulie a acestui an o campanie de promovare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi”. Acesta a fost realizat cu finanțare europeană si a reprezentat o oportunitate de a lucra cu elevii pe teme care în contextul european actual ridică mari provocări: gestionarea integrată a deşeurilor şi trecerea la economia circulară în care deşeurile sunt o resursă şi pot genera profit prin intermediul colectării selective, a reciclării şi valorificării lor.

Campania de promovare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi” şi a rezultatelor acestuia a valorificat experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și  a contribuit astfel la sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene. Perioada de desfăşurare a fost: 2 iulie – 24 octombrie 2018.

Obiectivele acestei campanii au fost: evidențierea cunoștințelor actuale și gradul de conștientizare al cetatenilor cu privire la conceptul de management al deșeurilor; dezvoltarea și implementarea strategiei 3R (Reducere-Reutilizare-Reciclare) de sprijinire a implementării cadrului UE privind deșeurile, Directivele Uniunii Europene privind depozitele de deșeuri și Planul de gestionare a deșeurilor din Călăraşi; dezvoltarea unor instrumente de comunicare cuprinzătoare pentru promovarea conceptului 3R; informarea și educarea cetăţenilor judeţului Călăraşi şi încurajarea tuturor grupurilor țintă să își schimbe obiceiurile, să aplice practici mai durabile de gestionare a deșeurilor; monitorizarea impactului proiectului de campanie asupra publicului țintă; dezvoltarea abilităţilor de comunicare si de lucru în echipă la elevi; dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; realizarea unui afiș de promovare a proiectului ales și a unui material video de maximum 3 minute care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de informare și promovare pentru sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene.

 

Echipa de proiect

 

Din echipa de proiect au făcut parte elevii: Manta Andreea Raluca, Şerban Medeea Teodora, Barbu Diana Miruna, Vasile Liana, Pantilie Robert Corneliu, Marin Daniela, Stoica Alexandra Maria, Silivestru Ştefania, Ion Bianca Andreea, Andronescu Valeria-Alina, Barbu Valentina, Dumitrescu Viorel-Nicolae, Drăgan Elena Andreea, Pavel Cristian, Pleşea-Condratovici Lidia, Dobre Elena Miruna, Bonea Maria Alexandra, Ganciulescu Ştefana Catalina, Popa Andrei, Simion Victoriţa Nicoleta, Ene Izabela Ştefania, Stoian Mihaela, Ion Mihnea Cristian, Istrate Andreea. De asemenea, profesorii coordonatori sunt: Dincă Marinela şi Parapiru Elena-Monica.

 

Descrierea programului Euroscola

 

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii, formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative, însă într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg. La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2019, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri în cadrul concursului național Euroscola în anul 2018 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2018 la Strasbourg, ca rezultat al concursului Euroscola din anul precedent (2017).