Primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, a sesizat Comisariatul Judeţean Călăraşi din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu cu privire la disconfortul ambiental produs de mirosurile greu de suportat specifice dejecţiilor animaliere provenit de la operatorii economici ce au ca obiect de activitate creşterea păsărilor şi a porcilor. În urma sesizării, comisarii Gărzii de Mediu au efectuate controale în perioada 29 iunie – 28 iulie 2016 la operatorii economici care au ca obiect de activitate creşterea păsărilor şi a porcilor, amplasaţi în apropierea municipiului Călăraşi: SC Avicola Buzău SA (Modelu), SC Nutricom SA (ferma suine Modelu), SC ALDIS AP SRL Călăraşi, SC Albatros SRL Călăraşi, SC Agrisuin Import – Export SRL Cuza Vodă, SC Agroconstruct SRL Cuza Vodă. Toţi operatorii verificaţi sunt autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului. În urma verificărilor, s-a constatat că aceştia deţin autorizaţii integrate de mediu emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi. Prin natura activităţii, obiectivele se încadrează în categoria celor care generează mirosuri neplăcute prin emisii nesemnificative, datorate amoniacului degajat în adăposturi. Au fost constatate mirosuri specifice activităţii de creştere a păsărilor/porcilor în imediata apropiere a halelor, în zona ventilatoarelor. Monitorizarea factorilor de mediu pe amplasamentele operatorilor economici verificaţi s-a realizat în conformitate cu prevederive Autorizaţiilor integrate de Mediu cu societăţi acreditate RENAR (n.r. – Asociația de Acreditare din România), cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice, iar măsurătorilor efectuate indică faptul că parametrii analizaţi se încadrează în valorile limită admise conform legislaţiei de mediu în vigoare. „În concluzie, operatorii economici controlaţi au obligaţia să asigure planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile, tinându-se seama de condiţiile atmosferice evitând planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanţe mari”, se arată în răspunsul primit de primarul Drăgulin. Aşadar, comisarii Gărzii de Mediu nu au identificat sursa mirosurilor neplăcute. În această situaţie, primarul Drăgulin este decis să meargă mai departe, sesizând Instituţia Prefectului sau chiar mai departe, Ministerul Mediului.miros