În data de 24 iulie 2020, Agenția pentru Dezoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat o a doua ședință a Comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice din regiune. Scopul întâlnirii a fost alegerea prin vot a președintelui Comisiei, precum și aprobarea criteriilor suplimentare de selectare a proiectelor strategice pentru regiunea noastră, în vederea finanțării documentației tehnico-economice în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.

În urma exprimării opțiunilor, Victor Moraru a fost desemnat, cu majoritate de voturi (12 din cele 14 exprimate), președintele organismului deliberativ. Victor Moraru este președintele Consiliului Județean Ialomița.

Acesta a declarat pe pagina sa de pe o rețea de socializare: „Mă simt onorat să accept o nouă funcție în cadrul Regiunii Sud Muntenia și promit că voi continua să investesc în proiecte de impact pentru această zonă a țării. Având în vedere că ADR este principala organizaţie de nivel regional care are responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi implementării politicilor de dezvoltare regionale pe acest spaţiu, această calitate de președinte al Comisiei îmi oferă oportunitatea de a facilitata implementarea proiectelor ce au ca scop îmbunătățirea vieții comunităților locale din Ialomița și întreaga Regiune Sud Muntenia. Este, din nou, o onoare să reprezint interesele ialomițenilor. Împreună pregătim Ialomița pentru perioada 2021 – 2027! Reprezint județul Ialomița cu mândrie și profesionalism!”.

Întâlnirea s-a desfășurat online și a reunit reprezentanți ai autorităților publice, consilii județene, municipii reședință de județ, orașe și comune, precum și ai mediului de afaceri. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost aprobate și criteriile suplimentare de selecție a proiectelor pentru  domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia este alcătuită din 17 membri cu drept de vot, după cum urmează: șapte membri reprezentând consiliile județene, șapte membri pentru municipiile reședință de județ, un membru desemnat din partea Asociației Comunelor din România, un membru din partea Asociației Orașelor din România și un membru din partea mediului de afaceri. Comisia este organism regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul stabilirii criteriilor de selecție a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021 – 2027, proiecte ce au un impact major asupra dezvoltării regionale și care vor fi avizate în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul ADR.