Ca urmare a unei prime solicitări din partea autorităților italiene, care se confruntă cu o criză fără precedent cauzată de epidemia de coronavirus (COVID-19) și legată de situația dificilă cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană (CE) a decis să le permită statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăți directe și de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală.
Această prelungire va fi posibilă pentru toți fermierii eligibili din toate statele membre. Totuși, rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă doresc să o acorde. Noul termen-limită pentru depunerea cererilor este 15 iunie 2020, în loc de 15 mai, oferindu-le fermierilor o mai mare flexibilitate în ceea ce privește completarea cererilor în această perioadă dificilă și fără precedent.
În fiecare an, fermierii europeni își depun cererile de sprijin pentru venit oferit în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Autoritățile naționale prelucrează apoi cererile și efectuează verificările necesare. Plățile din cadrul PAC sunt apoi distribuite la nivel național sau regional și sunt rambursate de CE din bugetul Uniunii Europene.
Comisia Europeană pregătește în prezent măsurile juridice care trebuie adoptate pentru a permite o derogare de la normele actuale. CE lucrează pe toate fronturile pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu COVID-19.
Informații suplimentare despre Politica Agricolă Comună se găsesc la adresa: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_ro.